Wat moet ik nu doen om alsnog een energielabel aan te vragen?

Wat moet ik nu doen om alsnog een energielabel aan te vragen?

U kunt via de webapplicatie van de overheid alsnog een definitief energielabel aanvragen voor uw voormalige woning. Vanaf 11 september 2015 is dit mogelijk als de overdracht heeft plaatsgevonden tussen januari en mei 2015. Heeft de overdracht van uw woning plaatsgevonden in juni, juli of augustus 2015, dan wordt u later dit jaar ook in de gelegenheid gesteld om een label aan te vragen. Als u inlogt met uw DigiD krijgt u een melding. Die als volgt luidt: Let op! U bent inmiddels geen eigenaar meer van deze woning. Omdat er op de verkoopdatum nog geen energielabel was geregistreerd, biedt deze optie u de mogelijkheid dat alsnog te doen.

Energielabel voor uw woning aanvragen

U kunt daarna de aanvraag starten en de benodigde stappen doorlopen. In de webtool staat aangegeven voor welke woningkenmerken u bewijs moet aanleveren. Als u voor bepaalde kenmerken geen bewijs meer heeft, omdat u geen toegang meer heeft tot de woning, kunt u het volgende doen: Neem contact op met de nieuwe eigenaar en vraag of hij/zij een foto kan maken van bijvoorbeeld de CV-ketel of het glas. De koper heeft ook baat bij een goed energielabel en zal in de meeste gevallen meewerken. U kunt er ook voor kiezen de verkoopbrochure te uploaden. Deze brochure mag niet ouder zijn dan 5 jaar, moet ondertekend zijn door de makelaar die is aangesloten bij een brancheorganisatie en de te bewijzen kenmerken moeten duidelijk in de brochure omschreven staan. Kunt u ook op deze manier geen bewijsstukken bemachtigen behorend bij uw vorige woning, dan kunt u in de webtool ervoor kiezen om de opties aan te vinken die behoren bij de bouwperiode van de woning. In dat geval hoeft er geen bewijs te worden aangeleverd. Let op: het label kan dan wel slechter uitvallen, met name bij de oudere woningen.

Energielabel aanvragen zonder DigiD

Dat kan ook prima de afhandeling van uw dossier duurt alleen wat langer dan de digitale versie, de hele procedure zal circa 4 weken in beslag nemen.

  • Bel met de overheid via 0800-0808 (dagelijks bereikbaar van 8.00-22.00 uur en in het weekend van 9.00-17.00 uur). Vraag om een papieren versie van de aanvraag van een Energielabel in verband met het ontbreken van een DigiD. Deze wordt deze binnen 2 weken thuis gestuurd.
  • Hierna dient u hem correct in te vullen en eventueel aan te vullen met bewijsmaterialen. Bij het aanvraagformulier zit tevens een bijlage genaamd ‘Machtigingsformulier’. Hierin dient u aan te geven dat u graag wilt dat een erkend deskundige uw aanvraag in behandeling neemt. Zodra u alle papieren zorgvuldig heeft gecontroleerd op volledigheid kunt u ze retourneren met behulp van de bijgeleverde enveloppe.
  • Hierna zal uw aanvraag door de overheid doorgestuurd worden naar de energiedeskundige, waarna ze alle gegevens zullen controleren. Na de controle en goedkeuring wordt het Energielabel u zo snel mogelijk toegestuurd.

Hoe werkt het Koppelingsverzoek?

Nieuwbouw, erfgenamen en niet gevonden woningen: energielabel aanvragen via de webapplicatie

Het koppelingsverzoek is voor bijzondere situaties zoals erfgenamen, woningeigenaren van wie de woning niet verschijnt in de webapplicatie en nieuwbouw. De eigenaren van dergelijke woningen kunnen een koppelingsverzoek indienen waardoor in het systeem de woning wordt gekoppeld aan de rechtmatige eigenaar, de erfgenaam of degene die labelplichtig is. Voor nieuwbouwprojecten hoeft slechts één keer bewijs te worden geüpload.

Let op: Een woningeigenaar kan de erkend deskundige niet machtigen om een energielabel via de webapplicatie te regelen of om een koppelingsverzoek in te dienen. De erkend deskundige is immers niet de eigenaar,erfgenaam of degene die labelplichtig is.

Wat moet de woningeigenaar of de labelplichtige doen?

  1. Ga naar de website www.energielabelvoorwoningen.nl en log in op de site met DigiD (of eHerkenning voor commerciële eigenaren).
  2. Ga dan op deze startpagina helemaal naar beneden.
  3. Daar staat de mogelijkheid om een koppelingsverzoek in te dienen.

Klik op de knop: “Woning zoeken”. Vervolgens ziet u een nieuw scherm waar aanvullende gegevens moeten worden ingevuld.