Wanneer kun je een volwassene adopteren?

Wanneer kun je een volwassene adopteren?

Adopteren, een gevoelige zaak waaraan er dan ook strenge eisen en voorwaarden zijn gekoppeld. Maar hoe zit het dan met het adopteren van een volwassene? Is dat zelfs mogelijk? Het antwoord: ja, een volwassene adopteren is mogelijk. Maar de voorwaarden voor dit scenario zijn veel strenger. Toch worden de meeste verzoeken tot het adopteren van een meerderjarige wel toegewezen. Dan moet er wel sprake zijn van een bijzondere omstandigheid. In dit artikel kom je erachter welke die zijn en welke voorwaarden zijn verbonden aan dit juridisch onderwerp.

De voorwaarden voor het adopteren van een volwassene

Aangezien het gaat om unieke gevallen, is er geen vastgestelde regel die je kunt opzoeken om de uiteindelijke beoordeling te kunnen voorspellen. Je kunt het best een advocatenkantoor benaderen die je advies kan geven voor jouw unieke case. Elk geval is anders, en daarom wordt er ook per geval bepaald welke de bijzondere omstandigheden zijn en of het adopteren daadwerkelijk moet geschieden. Vaak genoeg draait het om de volgende zaken:

1. De mate waarin het adoptiekind gezinsleven heeft genoten of geniet

2. Een zwaarwegend belang voor de partijen

3. Een grondige reden voor het niet indienen van een eerder adoptieverzoek

De te adopteren persoon en gezinsleven
Ook voor het geval waarbij een volwassene wordt geadopteerd, is het van belang dat de te adopteren persoon het gezinsverband heeft gekend, ongeacht of dat nou komt door inwonen bij een pleeggezin of het in contact komen met een ouder in de vorm van een andere partner van een biologische ouder. Vaak genoeg is er sprake van een hechte band tussen de belanghebbenden, waardoor uiteindelijk dan de wens ontstaat tot het adopteren van het kind.

Zwaarwichtig belang

Afhankelijk van de situatie kunnen er verschillende redenen zijn die worden goedgekeurd voor het gewenste doel. Bij een zwaarwegend belang kan de zaak weleens succesvol aflopen. Dit verschilt van geval tot geval, maar als voorbeeld het volgende uit een zaak waarbij het verzoek werd toegewezen: de stiefvader had geen eigen familieleden meer, waardoor alleen de echtgenote nog zijn jurdisch familielid was. Indien de echtgenote zou komen te overlijden, met daarbij nog een afgewezen adoptieverzoek, zouden de overige belanghebbenden dan niets meer van elkaar zijn.

Geen eerder adoptieverzoek

Volgens de wet moet er bij adoptie sprake zijn van een minderjarig kind. Maar aangezien de Europese wetgeving boven de nationale wetgeving staat, kan deze vereiste terzijde geschoven worden. Als er bijvoorbeeld een adoptieverzoek is ingediend toen het adoptiekind een minderjarige was, met een afgewezen verzoek als gevolg, dan maakt het adopteren van de nu volwassene adoptiekind geen deel uit van een bijzondere omstandigheid en dus wordt de zaak als een reguliere adoptie gezien.

Uitgelicht: Advocaat Alkmaar advocatenkantoor Appelman 

Dan is het ook nog mogelijk dat er daadwerkelijk geen verzoek is ingediend om bijzondere redenen. In dat geval kan het in verschillende richtingen lopen. Ter voorbeeld: het adoptiekind kwam inwonen bij de familie na de achttiende verjaardag. Of bij gevallen waar de adoptiemogelijkheden gering waren, is er dan ook eens sprake van een bijzondere omstandigheid.

Het adopteren van een volwassene gaat niet al te makkelijk. De belangen van de partijen alsook de bijzondere omstandigheden worden per geval beoordeeld. Om een duidelijk beeld te hebben over jouw geval, kun je het best een advocatenkantoor benaderen voor advies.