Wanneer krijg je een CIS registratie?

Wanneer krijg je een CIS registratie?

Veel mensen hebben wel eens van een CIS registratie gehoord maar hebben geen idee wanneer je een CIS registratie krijgt. Veel mensen in Nederland staan geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem zonder dat ze hier zelf besef van hebben. In veel gevallen is dit geen enkel probleem en vormt deze registratie geen enkele belemmering maar er zijn situatie waarbij dit zeker wél het geval is.

Wat is het Centraal Informatie Systeem?

Het Centraal Informatie Systeem is een databank die in beheer is van de Stichting CIS en waar verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen inzage in kunnen hebben. Deze registratie kan van belang zijn bij het accepteren van bijvoorbeeld een verzekeringsaanvraag. Er zijn honderden verzekeringsmaatschappijen en volmacht bedrijven aangesloten bij deze stichting en vormen hierdoor een waardevolle samenwerking. Deze organisaties waarschuwen elkaar immers voor personen die een discutabel verzekeringsverleden hebben. Een CIS registratie kan immers voor een verzekeringsmaatschappij een goede reden zijn om een persoon te weigeren op basis van diens verleden.

Wanneer CIS registraties worden geplaatst

Er zijn diverse situaties te benoemen wanneer CIS registraties worden geplaatst:

  • Schademeldingen. Dit soort registraties komen het meest voor en hebben in de praktijk geen gevolgen mits er géén sprake is van een ongewoon grote hoeveelheid schademeldingen.
  • Claims bij het waarborgfonds. Dit zal het geval zijn bij schadegevallen die veroorzaakt zijn door een onbekend- of onverzekerd voertuig.
  • Vertrouwelijke mededelingen. Deze notities worden gemaakt bij het niet betalen van verzekeringspremies, als er sprake is van een groot aantal schademeldingen of in geval van verzekeringsfraude.
  • Rijontzeggingen. Dit verbod om te rijden kan worden opgelegd na een forse snelheidsovertreding of het rijden onder invloed.
  • Vermelding in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Een CIS registratie met EVR vermelding wordt gedaan in geval van verzekeringsfraude. Deze notitie wordt geplaatst bij bijvoorbeeld het onterecht claimen van schade, het verstrekken van valse of onvolledige informatie bij verzekeringsaanvragen of het verzwijgen van een strafblad.

Welke instantie is verantwoordelijk voor een CIS vermelding?

De verzekeringsmaatschappijen zelf zijn verantwoordelijk voor een CIS vermelding. Dit betekent dat zij de keuze maken om een persoon te voorzien van een CIS registratie. Alleen de instantie die verantwoordelijk is voor de CIS registratie kan deze ook weer verwijderen voordat de termijn (dat de registratie automatisch vervalt) is verstreken. Deze regeling maakt het voor particulieren extra lastig om een CIS registratie te laten verwijderen of aan te vechten als deze notitie in hun ogen ten onrechte is geplaatst. Zij moeten hiervoor bij de verzekeringsmaatschappij zijn die er voor gekozen heeft om deze registratie juist wél te plaatsen. Om veel sterker te staan in deze strijd is het voor particulieren dan ook aan te raden om zich te wenden tot een advocaat verzekeringsrecht. Deze advocaat kan de benodigd begeleiding geven in dit traject, de verzekerde vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en de belangen van deze persoon behartigen bij een eventuele juridische procedure.