Tips wanneer je een internationale advocaat hebt

Tips wanneer je een internationale advocaat hebt

Nederland is al eeuwenlang een handelsland. Er wordt niet alleen handel gedreven met de buurlanden, maar inmiddels met bijna de hele wereld. Er kunnen dus veel problemen ontstaan tussen partijen uit verschillende landen. Dan is er een geschil dat onder het internationaal recht valt. Hier is een internationale advocaat voor nodig. 

Internationaal recht

Er kunnen zich gemakkelijk problemen op het gebied van internationaal recht voordoen. Stel dat jij onderneemt in het buitenland. Of je neemt buitenlandse werknemers in dienst. Welk recht moet dan worden toegepast? Hoe wordt een huwelijk in het buitenland afgewikkeld? In deze situaties moet het internationaal recht worden toegepast en heb je bij een geschil een internationale advocaat nodig.

Het internationaal recht kan je opdelen in publiekrecht en privaatrecht. Bijna alle zaken van gewone burgers en ondernemers vallen onder het internationale privaatrecht.

Het internationale privaatrecht

Onder het internationale privaatrecht vallen de zaken waarbij personen en/of ondernemingen uit verschillende landen betrokken zijn dan wel verschillende nationaliteiten hebben. Het is belangrijk om er op te letten dat jouw advocaat kennis heeft van de internationale wetgeving. Een advocaat moet jou goed van dienst kunnen zijn en kunnen bepalen welk recht er van toepassing is. Ook moet de advocaat kunnen nagaan welke rechter er bevoegd is.

Als blijkt dat de zaak onder het buitenlandse rechtstelsel valt of onder een buitenlandse rechter dan kan de advocaat je eventueel doorverwijzen naar een collega in het betreffende land. 

Internationale advocaat

Bij een conflict in het buitenland lukt het niet altijd om het conflict in der minne op te lossen. Dan is een gerechtelijke procedure niet te voorkomen. Waar moet je precies op letten? 

In elk Europees land gelden andere wetten en regels. Een gerechtelijke procedure is daarom enorm ingewikkeld. Je internationale advocaat moet je hier goed op kunnen voorbereiden. De advocaat moet precies weten wat jouw mogelijkheden zijn en je bijstaan in de internationale procedure.

De juiste advocaat luistert naar jouw wensen en belangen. Als een gerechtelijke procedure niet de juiste oplossing is, moet dat ook worden besproken. Bespreek vooraf de te verwachten kosten. Ook de juridische documenten laten vertalen is belangrijk.