Neurofeedback bij letselschade

Neurofeedback bij letselschade

Bij letselschade wordt snel gedacht aan fysieke ongemakken, maar er is veel meer schade mogelijk dan enkel het oog waarneemt. Zo kan een ongeval leiden tot hersenletsel waarbij delen van de hersenen beschadigd raken. In sommige gevallen herstelt het brein zichzelf van dit letsel, in andere gevallen hebben de hersenen een zetje nodig om helemaal of gedeeltelijk te herstellen. Neurofeedback kan dit zetje geven en ervoor zorgen dat de schade aan de hersenen beperkt wordt. Maar ook bij een whiplash kan neurofeedback helpen om weer een normaal leven te lijden. De Breinkliniek geeft uitleg over het inzetten van neurofeedback training bij letselschade.

Neurofeedback bij hersenletsel

Delen van de hersenen kunnen door het gevolg van een trauma onherstelbare schade oplopen. Deze gebieden worden niet meer geactiveerd en een deel van de hersen wordt dus niet meer gebruikt. Gelukkig zijn de hersenen erg plastisch en functies van het beschadigde gebied worden vaak gedeeltelijk door andere gebieden overgenomen. Neurofeedback helpt om dit proces te versnellen. De hersenen hebben zelf een beschermingsmechanisme wanneer het beschadigd raakt. Bij een beschadiging van de hersenen brengt het brein het gebied dat beschadigd is in een rustige/comateuze toestand zodat het tijd heeft om te herstellen. Soms kan het voorkomen dat het in deze toestand blijft hangen. Neurofeedback helpt de hersenen stimuleren om het gebied rondom de schade zo goed mogelijk te reactiveren. De verloren hersenfuncties komen hierdoor gedeeltelijk of volledig terug.

Neurofeedback bij whiplash

Maar neurofeedback kan meer bij letselschade betekenen dan alleen in het geval van direct hersenletsel. Een veel voorkomend probleem bij een whiplash is dat er zich problemen voordoen binnen de concentratie of het geheugen. Er kan zelfs onrust of angst ervaren worden. Doordat dit veel meer energie als gebruikelijk kost ontstaan er vermoeidheidsklachten. Vanuit de kant van de hersenen is dit logisch, deze hebben het ongeval als een traumatische ervaring opgeslagen en hierdoor zichzelf ontregelt. In sommige gevallen komt het zelfs voor dat de hersenen in deze overactieve en alerte activiteit blijven hangen. Hierdoor ontstaat er een constante onrust in het hoofd. Met neurofeedback is het mogelijk om de ontregelde hersenen weer te herstructureren en de overactiviteit tot rust te trainen waardoor de onzichtbare gevolgen van een whiplash afnemen of compleet verdwijnen.

Hoe werkt neurofeedbacktraining

De ernst van hersenletsel is duidelijk maar hoe werkt neurofeedback training?

Na een intake wordt er een scan van het brein gemaakt om te achterhalen welke specifieke gebieden beschadigd zijn. Wanneer dat is vastgesteld gaat de training verder via opperante conditionering (straffen en belonen) om de hersengolven binnen de gewenste waardes te trainen. Van tevoren wordt een EEG-capje met sensoren op het hoofd geplaatst. Deze sensoren registreren de hersengolven. Tijdens de training wordt een film getoond. Op het moment dat de hersengolven niet binnen de normwaardes functioneren stopt de film automatisch (een straf voor de hersenen). De film vervolgd pas als de hersenactiviteit weer binnen de normwaardes actief zijn (een beloning voor de hersenen). Deze methode wordt door veel mensen als leuk ervaren met een effectief en blijvend resultaat.


Neurofeedback pakt de oorzaken aan in plaats van het bestrijden van de symptomen. Er worden geen medicijnen gebruikt en er wordt niks in het lichaam ingebracht. Het behaalde resultaat met de training is blijvend. Zelfs na de behandelingen blijven de hersenen zich aanpassen en uitbalanceren.