Een autoverzekering zonder check afsluiten, kan dat?

Een autoverzekering zonder check afsluiten, kan dat?

Wanneer je met een auto op de openbare weg wil rijden dien je er altijd rekening mee te houden dat deze passend moet zijn verzekerd. Het afsluiten van een autoverzekering blijkt in de praktijk evenwel lang niet altijd even eenvoudig te zijn. Het is dan ook best mogelijk dat je in het verleden eens bent geconfronteerd met bijvoorbeeld een tijdelijk mindere situatie waardoor je bijvoorbeeld gedurende enige tijd niet in staat was om je autoverzekering te betalen. Deze financiële achterstand kan je op de zwarte lijst hebben doen belanden bij het merendeel van de verzekeraars. Het is dan ook omwille van deze reden dat veel mensen op zoek gaan naar mogelijkheden met betrekking tot een autoverzekering zonder check afsluiten. Of dat kan en welke mogelijkheden er daarvoor nu precies voor handen zijn laten we je graag ontdekken hier op deze pagina.

Wat is een autoverzekering zonder check eigenlijk?

Een autoverzekering zonder check is zoals de naam reeds aangeeft een verzekering die je afsluit voor je auto zonder dat er daar aan voorafgaand een controle wordt uitgevoerd. Dit brengt voor de verzekeraar in kwestie natuurlijk wel een aanzienlijk risico met zich mee. Op deze manier is het voor haar namelijk uiteraard compleet onmogelijk om de risico’s in te schatten waarmee ze kan worden geconfronteerd door het toekennen van de autoverzekering. Het spreekt voor zich dat dit meteen ook de belangrijkste reden is waarom dit soort autoverzekeringen vandaag de dag eigenlijk zelden of nooit nog worden afgesloten. Dat beantwoordt eigenlijk meteen al de vraag die verder op deze pagina wordt gesteld. Toch is het belangrijk hier nog even verder op in te gaan.

Waarom kan een autoverzekering zonder check belangrijk zijn?

Een autoverzekering zonder check kan voor heel wat mensen belangrijk zijn om af te kunnen sluiten. Het is namelijk best mogelijk dat deze mensen in het verleden iets hebben meegemaakt wat ervoor heeft gezorgd dat ze niet langer terecht kunnen bij een standaard verzekeraar. Dit kunnen verschillende zaken zijn. Denk hierbij concreet aan:

  1. Het hebben opgelopen van een belangrijke en aanzienlijke financiële achterstand;
  2. Het hebben opgelopen van een gitzwart schadeverleden;

In beide bovenstaande gevallen is het mogelijk dat tijdens een controle aan het licht komt dat de verzekeringnemer in kwestie eigenlijk een te groot risico vormt. Het resultaat is dan dat de verzekeraar waarbij de aanvraag is ingediend zich wellicht niet bereid zal tonen om de verzekering te verstrekken. Dit natuurlijk met alle gevolgen van dien.

Wat in het geval van een verplichte verzekering zoals de WA-verzekering?

Voor de autoverzekering geldt natuurlijk dat ze in verschillende vormen bestaat. Bij een autoverzekering zonder check gaat het in het merendeel van de gevallen om de standaard WA-verzekering die schade indekt die wordt aangericht aan derden. Ondanks het feit dat deze verzekering door de Nederlandse wetgeving wordt verplicht is het voor verzekeraars wel degelijk mogelijk om deze te weigeren. In dat geval zal je een beroep moeten doen op de mogelijkheden van een alternatieve verzekeraar die het wel aandurft om zo’n verzekering te verstrekken aan iemand die misschien niet over het meest optimale verzekeringsverleden beschikt.

Is een autoverzekering zonder check afsluiten wel mogelijk?

Laat ons maar meteen heel duidelijk zijn, een autoverzekering zonder check afsluiten is in de praktijk tegenwoordig zo goed als onmogelijk. Er zijn in principe geen verzekeraars terug te vinden op de Nederlandse markt die ervoor kiezen om op die manier een verzekering af te sluiten. Betekent dit dat het voor jou helemaal niet mogelijk is om nog een autoverzekering af te sluiten wanneer je in het verleden met bepaalde problemen bent geconfronteerd? Zeker niet. Het is immers zo dat er verschillende verzekeraars bestaan waaronder bijvoorbeeld Vereende die ook dergelijke verzekeringnemers met plezier een verzekering willen aanbieden.

Over welk alternatief beschik je dan precies?

Bovenstaande heeft al duidelijk gemaakt dat het ontbreken van een mogelijkheid om een autoverzekering zonder check af te sluiten op de Nederlandse markt niet noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat je als verzekeringnemer geen autoverzekering meer kan afsluiten. Je kan er in dit geval dan ook perfect voor kiezen om een beroep te doen op een partij zoals Vereende. Voor deze verzekeraar geldt dat ze wel een controle uitvoert. Echter hoeft dit op zich voor jou nog geen probleem te betekenen. Ook potentiële verzekeringnemers die in het verleden reeds tegen bepaalde problemen zijn aangelopen kunnen bij deze verzekeraar immers terecht voor hun autoverzekering.

Je moet er wel rekening mee houden dat je bij een alternatieve verzekeraar wat hogere kosten zal betalen voor jouw autoverzekering. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat zij weet dat je als verzekeringnemer een enigszins groter risico vormt. Dit is overigens niet alles. Niet alleen zullen de kosten namelijk wat hoger komen te liggen, daarnaast zal je wellicht ook rekening moeten houden met het betalen van een bepaalde waarborg. Slaag je er op een zeker ogenblik niet in om je periodieke premies te betalen? Dan kunnen deze worden afgetrokken van de betaalde waarborg. Moet de waarborg niet worden aangewend? Dan krijg je dat bedrag uiteraard teruggestort op het ogenblik dat je de autoverzekering gaat opzeggen bij de verzekeraar in kwestie.

Voorkomen is beter dan genezen

Ondanks het feit dat een autoverzekering zonder check afsluiten dus in de praktijk eigenlijk niet tot de mogelijkheden behoort, behalve via Geennee.nl, is er een meer dan voldoende interessant alternatief beschikbaar. Dit gezegd hebbende moet het toch worden benadrukt dat het in de praktijk nog altijd veel beter is om te voorkomen dan te genezen. Genoodzaakt zijn om een beroep te doen op een alternatieve verzekeraar voor je autoverzekering brengt namelijk steevast extra kosten met zich mee. Het spreekt voor zich dat je deze graag zal willen voorkomen. Omwille van die reden moet je in de praktijk altijd aandachtig zijn voor de belangrijke aandachtspunten zoals hieronder aangegeven:

  1. Probeer de premies van je verzekering altijd tijdig te betalen;
  2. Zorg ervoor dat je op een verantwoorde manier rijdt en schadegevallen voorkomt;

Sta je stil bij de hierboven aangegeven aandachtspunten? Dan zal je meer dan waarschijnlijk kunnen vaststellen dat je voor het afsluiten van jouw autoverzekering eigenlijk nooit een beroep zal moeten doen op een alternatieve verzekeraar. Ook het afsluiten van een autoverzekering zonder check zal voor jou dan ook niet noodzakelijk zijn.