Drugs gebruikt tijdens het rijden? Dit kunnen de gevolgen zijn:

Drugs gebruikt tijdens het rijden? Dit kunnen de gevolgen zijn:

Het komt nog regelmatig voor dat er mensen autorijden onder invloed van drank of drugs. Dit is ten eerste uiteraard zeer gevaarlijk, maar ook als je niet te maken krijgt met een gevaarlijke situatie kan het rijden onder invloed behoorlijk wat problemen met zich meebrengen. Iedereen die een auto bestuurt is verplicht te beschikken over een rijbewijs, maar ook iedereen die beschikt over een rijbewijs is verplicht zich aan de regels te houden. Onder invloed rijden is ten strengste verboden en voor bij het overtreden van deze regels kunnen er dan ook grote bij kijken komen.

Rijden onder invloed

Rijden na het gebruiken van bijvoorbeeld drugs kan voor forse boetes zorgen. De geldboetes variëren van een paar honderd euro tot soms wel een paar duizend euro. De geldboetes zijn echter niet de enige gevolgen. De straffen die je krijgt hangen met name af van de hoeveelheid drugs of alcohol dat je hebt gebruikt of ingenomen. Bij hogere promillages kan een gevangenisstraf zelfs tot de gevolgen behoren. Gevangenisstraffen voor rijden onder invloed zijn maximaal 1 jaar, maar daarnaast is het ook een groot risico voor je rijbewijs. Bij hoge promillages waarmee je staande gehouden wordt, wordt je rijbewijs vaak direct ingevorderd. Het kan daarnaast echter ook zijn dat de rechter beslist dat je je rijbewijs voor een langere tijd kwijt bent. Dat betekent dat je vanaf dat moment, zo lang als dat de rechter bepaalt, geen auto meer mag besturen.

Rijbewijs ingevorderd drugs

Een rijbewijs kan zoals gezegd worden ingevorderd als je rijdt onder invloed. Een rijbewijs ingevorderd drugs kan een aardig lang proces met zich meebrengen dat vaak niet al te leuk is. Zo kan het zijn dat je naast de boete die je moet betalen ook een CBR cursus moet volgen die je zelf dient te financieren. Als je de cursus niet volgt krijg je in veel gevallen je rijbewijs helemaal niet meer terug totdat je de cursus volgt. Ook zijn er situaties waarbij je je rijbewijs voor bijvoorbeeld een paar jaar kwijt bent. Dit is meestal als de hoeveelheid van de gebruikte drugs groot is. De geldboete die je kunt ontvangen is een boete uit de categorie van €7800. Dit betekent echter niet dat dit het bedrag is dat je in iedere situatie moet betalen, maar het kan wel het geval zijn bij een ernstige situatie. Bij een zeer ernstige situatie kan een gevangenisstraf ook het gevolg zijn.