Bezwaar WOZ Rotterdam maken, hier de mogelijkheden

Bezwaar WOZ Rotterdam maken, hier de mogelijkheden

Ondanks de Coronacrisis, stijgt de gemiddelde huizenprijs in Nederland nog steeds. Dit is een gunstig ontwikkeling voor huiseigenaren, wanneer zij bijvoorbeeld hun woning willen verkopen. De gemeente stelt elk jaar de WOZ waarde van je woning of pand vast. WOZ staat voor Waardering Onroerend Zaken en geeft een indicatie van de waarde van je onroerend goed. De gemeente stuurt je rond maart een zogenaamde WOZ waardebeschikking toe, waarin deze WOZ waarde staat vermeld. Ze hanteert hier als peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit is als zodanig wettelijk bepaald sinds 1994, om meer lijn en duidelijkheid aan te brengen in deze waardebepaling. Daarbij is deze wet bedoeld om het aantal discussies of zelfs gerechtelijke procedures over de WOZ waarde zoveel mogelijk terug te dringen. Ondanks de beschreven wetgeving, is het voor jou als huiseigenaar nog steeds mogelijk om een bezwaar WOZ Rotterdam in te dienen.

Waarom een bezwaar WOZ Rotterdam?

Het kan zo zijn dat er zaken spelen die van invloed zijn op de hoogte van de WOZ waarde. Hierbij kun je denken aan achterstallig onderhoud van je woning, aangetroffen asbest, een teruglopende buurt, een nadelig bestemmingsplan, een verbouwing waar je middenin zit of een gedateerde keuken of badkamer. Een bezwaar WOZ Rotterdam is in dit geval erg zinvol. Je kunt er immers veel geld mee besparen. De hoogte van de WOZ waarde hangt namelijk direct samen met de hoogte van de (gemeentelijke) belastingen die je afdraagt. Dit zijn bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, de onroerendezaakbelasting, de vermogensbelasting, rioolheffingen, afvalstoffenheffingen en de waterschapsbelastingen. De stelregel is: hoe hoger de WOZ waarde is, des te meer belastingen je moet betalen.

Hoe dien je een bezwaar in?

Je kunt zelf een bezwaarprocedure starten. Dit vergt echter regelmatig een hoop uitzoekwerk en tijd. Bovendien moet je vervolgens nog maar afwachten of de gemeente meegaat in je WOZ bezwaar Rotterdam. Het is daarom raadzaam om samen met een specialist een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijke partij is precies op de hoogte van  welke informatie moet worden aangeleverd, wanneer dit moet gebeuren en wat de kans van slagen is. Zeker als je één of meerdere van eerder genoemde argumenten kunt aandragen, is de kans op een gehonoreerd bezwaar WOZ Rotterdam erg groot. Een specialist regelt het gehele proces voor je en verzorgt de communicatie met en naar de gemeente voor je. Het enige wat jij hoeft te doen is het aanleveren van de waardebeschikking, het taxatierapport en het geven van je akkoord.   

Wat is de kans op succes?

Door de kennis en kunde van de specialist, is de kans op een succesvolle afloop erg groot. Dit is des te mooier, aangezien het jou amper tijd en moeite kost. Op dit moment maakt slechts 2% van de Nederlandse huiseigenaren gebruik van de mogelijkheid tot een bezwaarprocedure. Dit is verrassend laag, zeker gezien de grote kans van slagen. Zorg er dus voor dat jij ook tot die 2% behoort en regel een mooie kostenbesparing voor jezelf!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een bezwaar WOZ Rotterdam? Neem dan snel contact met ons op!