Beticht worden van verzwijging strafrechtelijk verleden

Beticht worden van verzwijging strafrechtelijk verleden

Bij het afsluiten van een verzekering krijg je een vraag over een eventueel strafrechtelijk verleden. De verzekeraar vraagt je of je in de laatste acht jaar met justitie en/of politie in aanraking bent gekomen. Tijdens het afsluiten van de verzekering heb je echter even niet goed opgelet of je stond er niet bij stil dat je zes of zeven jaar geleden een overtreding hebt begaan. Wanneer de verzekeraar dit ontdekt, heeft deze twee maanden de tijd om de verzekering te beëindigen. Dit kan als er sprake is van opzettelijke misleiding of wanneer de verzekeraar de verzekering niet zou hebben afgesloten als deze op de hoogte was geweest van jouw verleden. Ook is de verzekeraar verplicht om je binnen twee maanden op de gevolgen te wijzen. Mogelijke gevolgen zijn dat de verzekeraar minder of zelfs niets uitkeert als je een schadeclaim indient.

Heb je jouw strafrechtelijk verleden wel echt verzwegen?

In bovenstaande scenario schetste we een beeld waarin je per ongeluk het verkeerde antwoord op de vraag hebt aangekruist. In andere gevallen kan het zijn dat je ervan overtuigd bent dat de vraag niet op jou van toepassing is. Wanneer jij bent veroordeeld voor brandstichting, maar de verzekeraar vraagt of je bent veroordeeld voor mishandeling, fraude of diefstal, is het logisch dat jouw antwoord op de vraag ‘nee’ is. Het is de verantwoordelijkheid van de verzekeraar om de vraag op de juiste wijze te formuleren.

Heb je de vraag overgeslagen en dus geen antwoord gegeven op de vraag van de verzekeraar. Dan is er geen sprake van onjuist of onvolledig antwoorden en is het aan de verzekeraar om navraag te doen. Doet de verzekeraar dit niet, dan kan deze zich er in beginsel niet op beroepen dat je de vraag niet beantwoord hebt.

Wat zijn de gevolgen?

De verzekeraar kan dus binnen twee maanden nadat deze achter je verleden is gekomen de verzekering beëindigen. Ook is de verzekeraar verplicht om binnen twee maanden mede te delen welke gevolgen jouw verleden gaan hebben. Deze twee maanden gaan dus in op het moment dat de verzekeraar ontdekt dat je een strafrechtelijk verleden hebt. Laat de verzekeraar twee maanden verstrijken zonder te handelen, dan mogen ze hierna niet alsnog de verzekering beëindigen of de voorwaarden wijzigen.

Juridische hulp inschakelen

Het verzekeringsrecht is behoorlijk complex en het komt regelmatig voor dat verzekeraars zich onjuist opstellen tegen verzekeringsnemers. Wordt jouw verzekeringsaanvraag geweigerd of beticht de verzekeraar je van het verzwijgen van je strafrechtelijk verleden? Kijk dan eens op de website van Advocatenkantoor Phea. Hier vind je meer informatie over het verzekeringsrecht, advocaat verzekeringsrecht en kun je terecht voor persoonlijk advies of juridische bijstand, als dat nodig blijkt te zijn.